γδ T cells producing interleukin-17A regulate adipose regulatory T cell homeostasis and thermogenesis.

Kohlgruber, A.C., Gal-Oz, S.T., LaMarche, N.M., Shimazaki, M., Duquette, D., Nguyen, H.N., Mina, A.I., Paras, T., Tavakkoli, A., Andrian, U., Banks, A.S., Shay, T., Brenner, M.B., Lynch, L. 2018. γδ T cells producing interleukin-17A regulate adipose regulatory T cell homeostasis and thermogenesis. Nature immunology, p.1. | PubMed